Tronina, A. (1981). Saduceusze – historia i doktryna stronnictwa. Ruch Biblijny I Liturgiczny, 34(4), 215–220. https://doi.org/10.21906/rbl.1191