Teologiczne, P. T. (1981). Uchwała walnego zebrania Polskiego Towarzystwa Teologicznego w Krakowie w sprawie Papieskiego Wydziału Teologicznego w Krakowie. Ruch Biblijny I Liturgiczny, 34(2), 133. https://doi.org/10.21906/rbl.1167