Grzybek, S. (1979). Działalność pisarska kard. Karola Wojtyły w Polskim Towarzystwie Teologicznym w Krakowie. Ruch Biblijny I Liturgiczny, 32, 36–41. https://doi.org/10.21906/rbl.1140