Chmiel, J. (1997). Druki z okazji 400. rocznicy śmierci ks. Jakuba Wujka. Ruch Biblijny I Liturgiczny, 50(3), 234. https://doi.org/10.21906/rbl.1121