Dąbek, T. M. (2012). ANDRZEJ STANISŁAW WÓJCIK, „Prawda” w Biblii hebrajskiej. Analiza logiczno-lingwistyczna, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydawnictwo Austeria, Kraków-Budapeszt 2010, 539 s. Ruch Biblijny I Liturgiczny, 65(4), 376–377. https://doi.org/10.21906/rbl.112