Chmiel, J. (1997). Biblia w dokumentach Kościoła. Wybór tekstów i komentarz, red. ks. R. Pietkiewicza, Wrocław 1997. Ruch Biblijny I Liturgiczny, 50(3), 229–230. https://doi.org/10.21906/rbl.1118