Chmiel, J. (1997). „Nie wypowiedziane Przymierze?” Sympozjum biblijne w Innsbrucku (1997). Ruch Biblijny I Liturgiczny, 50(3), 210–211. https://doi.org/10.21906/rbl.1108