Danielski, W. (1981). Sprawozdanie z X sympozjum liturgiczno-pastoralnego na temat „Dzień Pański – Niedziela w duszpasterstwie”. Ruch Biblijny I Liturgiczny, 34(1), 73–77. https://doi.org/10.21906/rbl.1095