Pisarzak, M. (1981). Przygotowanie Eucharystii niedzielnej (aspekt teologiczno-pastoralny). Ruch Biblijny I Liturgiczny, 34(1), 25–34. https://doi.org/10.21906/rbl.1086