Chmiel, J. (1993). Biblia, Tradycja i hermeneutyka. Ruch Biblijny I Liturgiczny, 46(3–4), 128–134. https://doi.org/10.21906/rbl.1083