Surma, B. (2012). Historia i pamięć w biblijno-liturgicznym przekazie katechetycznym w koncepcji Sofii Cavalletti. Ruch Biblijny I Liturgiczny, 65(4), 327–344. https://doi.org/10.21906/rbl.106