Witczyk, H. (1997). Powrót do Boga i wspólnoty. Zadośćuczynienie za grzechy według Deutero-Izajasza i Księgi Psalmów. Ruch Biblijny I Liturgiczny, 50(2), 86–104. https://doi.org/10.21906/rbl.1043