Tronina, A. (1997). O. BETZ, R. RIESNER, Jezus, Qumran i Watykan. Kulisy trzeciej bitwy o zwoje znad Morza Martwego, z niem. przeł. R. Kiełbasińska, wstępem opatrzył Z. J. Kapera, The Enigma Press, Kraków 1996. Ruch Biblijny I Liturgiczny, 50(1), 77. https://doi.org/10.21906/rbl.1032