Durak, A. (1991). V. AYALA, Z Maryją na modlitwie. 31 nabożeństw maryjnych. Warszawa 1989. Ruch Biblijny I Liturgiczny, 44(4–6), 161. https://doi.org/10.21906/rbl.1014