Durak, A. (1991). Profesor i duszpasterz. Księga pamiątkowa ku czci Ks. Wacława Schenka, red. ks. H. Sobeczko, t. 1, Opole 1988. Ruch Biblijny I Liturgiczny, 44(4–6), 160–161. https://doi.org/10.21906/rbl.1013