Dąbek, T. M. (2016). Znaczenie mniszych ślubów stałości i przemiany obyczajów oraz ich biblijne uzasadnienie. Ruch Biblijny I Liturgiczny, 69(1), 5–22. https://doi.org/10.21906/rbl.1