(1)
Wronka, S. 8. Walne Zebranie Stowarzyszenia Biblistów Polskich i 49. Sympozjum Biblistów Polskich (Katowice, 20–22 września 2011). RBL 2012, 65, 187–190.