(1)
Pindel, R. O Model Rozwoju Idei Ciała Chrystusa U świętego Pawła. RBL 1994, 47, 188–196.