(1)
Jankowski, A. Ks. STANISŁAW MĘDALA, Chrystologia Ewangelii św. Jana, Kraków 1993. RBL 1994, 47, 62–63.