(1)
Durak, A. Teksty Euchologicznie Jako źródło Teologiczne (euchologia Liturgiczna). RBL 1994, 47, 32–37.