(1)
Bartnicki, R. Eucharystia W Bożym Planie Zbawienia (I). RBL 1997, 50, 2–16.