(1)
Jędrzejewski, S. MARIA KANTOR, Struktury dośrodkowe I odśrodkowe W Poezji Biblijnej (Ps 120–134), Kraków 1998. RBL 1998, 51, 238–239.