(1)
Jędrzejewski, S. Apokaliptyka Jako Rodzaj Literacki. RBL 1998, 51, 29–35.