(1)
Bakalarczy, J. M. W Trosce O właściwe Rozumienie chrześcijańskiej Metanoi. RBL 2001, 54, 37–46.