(1)
Maciejewski, A. KS. MIECZYSŁAW MIKOŁAJCZAK, Teologia świątyni w dwudziele św. Łukasza. Studium z zakresu Historii Redakcji, Lublin 2000. RBL 2005, 58, 310–311.