(1)
Melczewski, P. Niewłaściwe postępowanie Piotra w Antiochii (Ga 2, 14). RBL 2005, 58, 263–277.