(1)
Jędrzejewski, S. Angelologia Etiopskiej Księgi Henocha (Henet). RBL 2006, 59, 203–218.