(1)
Vaľková, M. Recepcia konštitúcie Dei Verbum a Uplatnenie Jej Posolstva Na Slovensku. RBL 2006, 59, 199–201.