(1)
Jezierska, E. J. RYSZARD KRASNODĘBSKI, Abraham I Melchizedek. Świtanie, Kraków 2003, 256 S. RBL 2004, 57, 152–153.