(1)
Wronka, S. KRZYSZTOF BARDSKI, Ἡ κοινὴ διάλεκτος. Język Grecki Nowego Testamentu. Podręcznik, Wydanie Drugie Poprawione, Oficyna Wydawnicza „Vocatio”, Warszawa 2000, 84 S. RBL 2003, 56, 309–312.