(1)
Bendkowski, K. Przeszedł Przez życie Dobrze czyniąc, Red. A. Długosz, Z. Małecki, Częstochowa 2003, 213 S. RBL 2003, 56, 305–306.