(1)
Nowak, J. Podstawy „wyobraźni miłosierdzia” W Nauczaniu Ojca Świętego Jana Pawła II. RBL 2006, 59, 125–137.