(1)
Witkowski, S. Rz 1, 16-17 Jako główna Teza Listu Do Rzymian. RBL 2006, 59, 97–104.