(1)
Zatwardnicki, S. Granice Metody Historyczno-Krytycznej w ujęciu Josepha Ratzingera (Benedykta XVI). RBL 2014, 67, 143–165.