(1)
Pindel, R. O Potrzebie Ekskulturacji W Procesie Inkulturacji. RBL 2007, 60, 245–252.