(1)
Pikuliński, P. Deuteronomistyczna Koncepcja Konfrontacji Eliasza Z Achabem. Studium Historyczno-Krytyczne 1 Krl 17, 1; 18, 1–2. 41–46. RBL 2023, 76, 5–44.