(1)
Kantor, M. Wspomnienie O księdzu Jerzym Chmielu Jako Znawcy Judaizmu Biblijnego. RBL 2021, 73, 343–347.