(1)
Starownik, A. Biblijna Kosmologia Jana Kochanowskiego. Ciała niebieskie W „Psałterzu Dawidowym” na tle XVI-Wiecznych przekładów Biblii. RBL 2020, 73, 123–146.