(1)
Lichański, J. Z. Tłumaczenie – Z Poprawkami Jana Maleckiego – Ewangelii według św. Mateusza Przez Stanisława Murzynowskiego. RBL 2020, 73, 219–239.