(1)
Jeziorski, S. Bóg, Kościół I świat Wobec Covid-19: Lex Orandi Jako Inspiracja chrześcijańskiego przeżywania Czasu Pandemii. RBL 2020, 73, 101–116.