(1)
Mucha, P. M. Modlitwa Pańska W świetle wzorów Janowych. RBL 2020, 72, 311–339.