(1)
Szydełko, Łukasz. Św. Jan Kanty w nauczaniu Kard. Karola Wojtyły – papieża Jana Pawła II. RBL 2014, 67, 123–131.