(1)
Kudasiewicz, J. Nowe Formy Apostolatu Biblijnego. RBL 1973, 26, 289–296.