(1)
Staniek, E. Kazania okolicznościowe św. Jana Złotoustego. RBL 2008, 61, 111–115.