(1)
Chmiel, J. Z działalności Polskiego Towarzystwa Teologicznego W Krakowie W R. 1971. RBL 1972, 25, 273.