(1)
Wronka, S. Jan Paweł II Wobec rzeczywistości Auschwitz. RBL 2014, 67, 101–121.