(1)
Chmiel, J. Paweł VI O Zadaniach współczesnej Egzegezy Biblijnej. RBL 1974, 27, 265–271.