(1)
Danielski, W. Wybrane Fragmenty Oficjum Za zmarłych według Odnowionej ,,Liturgia horarum”. RBL 1974, 27, 95–102.