(1)
Danielski, W. Czytania W Mszy Za zmarłych (propozycje Harmonizacji I wprowadzeń). RBL 1974, 27, 77–88.