(1)
Pindel, R. KS. STANISŁAW HARĘZGA, Jezus I Jego Uczniowie. Model chrześcijańskiej Formacji W Ewangelii według św. Marka, Wydawnictwo KUL, Lublin 2006, 462 S. RBL 2007, 60, 159–160.